"Van Bangkok tot New York, verschil maak je met je vork"

Villa Eeckhoorn: een serieus computerspel voor het digitale schoolbord.

Het spel Villa Eeckhoorn heeft als thema duurzaamheid en bestaat uit zes episodes. Elk episode heeft een eigen (deel)thema. Docenten kunnen er voor kiezen om een episode klassikaal te starten om het vervolgens door de leerlingen op een eigen computer af te laten maken. Indien een docent een klassencode heeft aangemaakt kunnen de resultaten van de leerlingen bekeken worden. Per thema is er extra lesstof geschreven die u op deze site kunt vinden.

Gebruikt u als docent lesmateriaal dat binnen het thema duurzaamheid past en wilt u dit graag delen met collega’s dan kunt u dit op deze blog plaatsen.

Bekijk hier de trailer van Villa Eeckhoorn


Villa Eeckhoorn en kerndoelen
Bij de ontwikkeling van Villa Eeckhoorn hebben wij gelet op de kerndoelen zoals ze geformuleerd zijn door het Ministerie van Onderwijs. Villa Eeckhoorn is een serious game en biedt docenten een kapstok om deze kerndoelen verder uit te werken.

Kerndoelen die in Villa Eeckhoorn aanwezig zijn:
4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
27: De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.
34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Het verhaal
In het spel is mevrouw Ottelien van Ravenzwaai tot Reuzenrad, Oot, opzoek naar een erfgenaam voor haar landgoed ‘Villa Eeckhoorn’. Wanneer Oot wordt uitgenodigd om op een voedselconferentie in Bangkok te spreken moet de speler naast vaste en onverwachte taken Oot helpen met het vormgeven van haar toespraak. De titel van haar toespraak luidt: “Van Bangkok tot New York, verschil maak je met je vork”.

Zo moet de speler een mail beantwoorden, de spelfouten uit een persbericht halen en voor een opiniestuk voor in de krant moeten nog kop en conclusie geschreven worden. Kennis van de tafels is essentieel om zo snel mogelijk groenten naar de veiling te krijgen. Gevonden informatie moet in een grafiek weergegeven worden en uiteindelijk moet de speler een film maken door beeldmateriaal een een logische volgorde te plaatsen voorzien van bijschriften.

Oma Oot wil iedereen bewust maken van zijn/haar verantwoordelijkheid als consument.

Reacties (0) | Reacties staat uit voor Villa Eeckhoorn: een serieus computerspel voor het digitale schoolbord.

Reacties zijn gesloten.