"Van Bangkok tot New York, verschil maak je met je vork"

Villa Eeckhoorn: een serieus computerspel voor het digitale schoolbord.

Het spel Villa Eeckhoorn heeft als thema duurzaamheid en bestaat uit zes episodes. Elk episode heeft een eigen (deel)thema. Docenten kunnen er voor kiezen om een episode klassikaal te starten om het vervolgens door de leerlingen op een eigen computer af te laten maken. Indien een docent een klassencode heeft aangemaakt kunnen de resultaten van de leerlingen bekeken worden. Per thema is er extra lesstof geschreven die u op deze site kunt vinden.

Gebruikt u als docent lesmateriaal dat binnen het thema duurzaamheid past en wilt u dit graag delen met collega’s dan kunt u dit op deze blog plaatsen.

Bekijk hier de trailer van Villa Eeckhoorn


Villa Eeckhoorn en kerndoelen
Bij de ontwikkeling van Villa Eeckhoorn hebben wij gelet op de kerndoelen zoals ze geformuleerd zijn door het Ministerie van Onderwijs. Villa Eeckhoorn is een serious game en biedt docenten een kapstok om deze kerndoelen verder uit te werken.

Kerndoelen die in Villa Eeckhoorn aanwezig zijn:
4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
27: De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.
34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Het verhaal
In het spel is mevrouw Ottelien van Ravenzwaai tot Reuzenrad, Oot, opzoek naar een erfgenaam voor haar landgoed ‘Villa Eeckhoorn’. Wanneer Oot wordt uitgenodigd om op een voedselconferentie in Bangkok te spreken moet de speler naast vaste en onverwachte taken Oot helpen met het vormgeven van haar toespraak. De titel van haar toespraak luidt: “Van Bangkok tot New York, verschil maak je met je vork”.

Zo moet de speler een mail beantwoorden, de spelfouten uit een persbericht halen en voor een opiniestuk voor in de krant moeten nog kop en conclusie geschreven worden. Kennis van de tafels is essentieel om zo snel mogelijk groenten naar de veiling te krijgen. Gevonden informatie moet in een grafiek weergegeven worden en uiteindelijk moet de speler een film maken door beeldmateriaal een een logische volgorde te plaatsen voorzien van bijschriften.

Oma Oot wil iedereen bewust maken van zijn/haar verantwoordelijkheid als consument.

Reacties (0) | Reacties staat uit voor Villa Eeckhoorn: een serieus computerspel voor het digitale schoolbord.

Villa Eeckhoorn in de klas!

Op verzoek van basisschool De Piramide in Koog aan de Zaan hebben we op 22 maart twee groepen 7 begeleid bij het starten van Villa Eeckhoorn als begin van een nieuwe projectperiode over voeding en duurzaamheid.
Met de eerste groep begonnen we met een gezamenlijke kennismaking via het digitale schoolbord en daarna gingen 30 leerlingen twee aan twee aan de slag in de mediatheek.
Al ras ontstonden er discussies over wat er die ochtend was gegeten als ontbijt en of dat wel of niet goed was voor je energielevel.
Vervolgens klonken over en weer kreten als: ‘Je moet wel het afval opruimen!’ of ‘Wow ben jij al in de keuken!’ De meeste leerlingen raakten zo enthousiast dat ze moeite hadden om te moeten stoppen.
Ruim een uur later was de volgende groep aan de beurt. Ook in deze groep wilden de meeste leerlingen zo snel mogelijk zelf achter een computer. Omdat in deze klas het digitale schoolbord het begaf hoefden ze niet lang te wachten. En ook zonder gemeenschappelijke inleiding wees alles de weg vanzelf. Opvallend was dat zelfs een pittige tempotoets rekenen die in de tweede episode van het spel is verwerkt, als spannend werd ervaren.
De evaluaties in de klas waren zeer positief. 95% van de leerlingen gaf aan Villa Eeckhoorn thuis verder te willen spelen. ‘Echt een spel om samen te doen,’ was een veel gehoorde reactie.
Voor ons als bedenkers/ makers was het een zeer nuttige ochtend omdat we nog enkele bugs ontdekten, die inmiddels zijn opgelost.
Om Villa Eeckhoorn klassikaal te spelen is er wel 1 computer per 2 leerlingen nodig. Installeer het spel voor aanvang van de les op de computer van het digitale schoolbord, zodat alles meteen werkt. Bovendien scheelt het veel tijd en energie als leerkrachten voor ze er mee aan het werk gaan eerst even kijken op blog.villa-eeckhoorn.nl.
Binnenkort begeleiden we nog een paar scholen.

 

Reacties (0) | Reacties staat uit voor Villa Eeckhoorn in de klas!